Latest Posts

ESBR möte

Senaste ESBR-mötet samlade representanter från olika organisationer i Östergötland för att ge utökat utbyte mellan aktörer i regionen. Inte minst för att vi ska förstå mer om affärsläget i länet och vad som sker i de olika kommunerna. Goda exempel…
Read more