En hållbar krokig väg

Om material har den inneboende egenskapen att det tar tid att gå från forskning till marknad, så kan hållbarhet kännas som en distansierad motivering. Inte minst för forskare och små företag som precis kommit igång. Att ta ett ansvar för samhället? Idag vänder man varenda krona och minut för att få ihop det ekonomiska och tidsmässiga med att nå en kommersiell marknad. Samtidigt förändras förväntningarna i vår värld. Hållbarhet berör oss alla, och alla finns vi i en gemensam värld. Vid en föreläsning av Olof Hjelm, Linköpings universitet, väcktes tankarna som dvalat när han sammanfattade ett av sina budskap: ”En innovation måste utvecklas med intentionen att ha lägre miljöpåverkan”.

Under åren har jag sett att de flesta kommersialisering har funnit andra vägar än de ursprungliga. Om de inte har nått en vägs ände och behövt vända, så har de funnit att de så från början tydliga vägarna var mer krokiga än man tänkt sig. Om det gäller material så borde det rimligen gälla hållbarhet. Värden är längre inte ekonomiska. Vi lever i en gemensam värld. Hållbarhet är en del av affären. Hur mycket vi än tänker så förändras världen fortfarande. Vi behöver inte dra oss för att starta trots att vi vet att det är en lång väg som ligger framför en lyckad kommersialisering. Fundera ut en bra ide från din egen unika bakgrund, och utveckla den med intentionen att ha mindre krokiga vägar.