ESBR möte

Senaste ESBR-mötet samlade representanter från olika organisationer i Östergötland för att ge utökat utbyte mellan aktörer i regionen. Inte minst för att vi ska förstå mer om affärsläget i länet och vad som sker i de olika kommunerna. Goda exempel från Lalandia och Vreta Kluster ger inspiration att med drivna människor, hårt arbete över lång tid och att “plötsligt börjar det hända” så kan det ske fantastiska saker. Men i slutänden så handlar det fantastiska om att arbeta i team för att göra saker med och för varandra.