Smart specialisering – att gemensamt särskilja sig

20-21 februari genomfördes det sjunde mötet i EmpInno – Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Europa är nu drygt halvvägs genom implementering av konceptet smart specialisering. Vissa regioner har kommit längre, och andra försöker fortfarande hitta den färdväg som är rätt för dem. Under mötet i Tartu presenterades några goda exempel på innovationer och entreprenörsanda, med fantastiska idéer kring klockor av trä, barr som ljudabsorptionsmaterial och lite annat. I slutänden handlar det om att förankra styrkeområden med aktörer i regioner. Det finns inga recept. Under mötet fick vi ta del av varandras lärdomar och insikter, och hur det kan skilja mellan regioner. Det gemensamma är att personerna är engagerade, vilket i slutänden även kommer att särskilja regioner så det blir kompletterande matchningar. Inom området avancerade material så deltar Region Östergötland och Region Gävleborg. Nästa möte sker i Kaunas i juni, och det ska bli spännande att se vilka kopplingar som kan uppstå från de exempel vi får höra då.