Visionärer som drivkraft och inspiration

När jag går igenom mina bilder från tidigare år så påminns jag att jag har sett en del initiativ. Och förhoppningsvis plockat upp erfarenheter och lärdomar som jag kan nyttja i mina nya satsningar 2020.
Från materialsidan är det kiselkarbid sedan mer än 20 år, grafen sedan 15 år. Och olika initiativ för att ta material framåt.
Allt lyckas inte så som tänkt.
Men de som driver på gör faktiskt mer skillnad än man kan se.
Det positionerar, och osynliga vägar öppnas. Det som man tidigare inte såg blir verklighet. En verklighet som skapar insikter hur man kan gå vidare, rakt fram eller genom lite omväg.
Initiativ och pilotprojekt visar vilka människor som är faktiska drivkrafter. Det är människor som skapar möjligheter, teknik bär inte sig själv.
Jag hoppas vi kan uppmuntra fler visionärer som skapar nya vägar framåt.
En tanke för det är att inspirera varandra vid utbyten på våra innovationssymposier kring avancerade material och nanomaterial.
Från forskning till (verklig) affär.